Praktisk info

Vigtigt at vide

Lavt vandtryk

 

Der udslammes hver torsdag mellem kl. 12:00 og 14:00.

Vær opmærksom på, at dette kan give lavere vandtryk!

 

Forsikringsforhold

 

At bo i lejebolig indebærer normalt, at fællesskabet (boligforeningen) tager sig af mange af de skader, der sker på den bolig, man lejer. Men det ændrer ikke ved det, at man stadig skal være forsikret for en lang række uheld, hvis man ikke selv vil punge ud den dag, skaden er sket.

Springer der f.eks. et vandrør i din bolig, er det boligforeningen, som kommer og reparerer vandrøret, boligforeningens forsikring der klarer skaderne på bygningen, mens det er DIN forsikring (eller dig selv), som skal betale for følgeskader på møbler, gulvtæpper o.l.

Hvis der f.eks. opstår brand i din bolig, er det afdelingens brandforsikring, der dækker udgifterne til reparation af bygningerne, og hvad der tilhører boligorganisationen i boligen - f.eks. køkkenskabe.

 

Men forsikringen dækker ikke det indbo – møbler, tøj m.m., som den enkelte lejer har stående i boligen og i eventuelle kælder og loftsrum. Faktisk er det sådan, at lejerne - hvis de ikke har en indboforsikring – selv skal betale alle skader på indbo, eventuelle udgifter til at fjerne det ødelagte indbo, udgiften til opbevaring af indbo samt udgifter i forbindelse med genhusning. Og i denne henseende er det helt uden betydning, hvem der er skyld i, at skaden er sket. Afdelingens forsikring vil aldrig dække skader på beboerens indbo.

 

Genhusning betyder, at du selv skal sørge for, og betale for midlertidig bolig, mens dit lejemål er ubeboeligt, f.eks. som følge af brand eller vandskade.