Klage

Om at klage

 

Hvis du vil klage over en medbeboer, skal det ske til 3B. Klagen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvad der er sket og hvornår.

I folderen "Om at klage" kan du finde flere oplysninger om, hvordan du skal forholde dig, når du vil klage. 

 

Her finder du skema som du skal udfylde

Her kan du læse pjecen "Om at klage"