Haveaffald

Haveaffald

 

Funktionærerne henter haveaffald hver tirsdag i lige uger.


- Affaldet skal være i gennemsigtige poser.
- Der må kun være komposterbart haveaffald i poserne.
- Større grene og rødder skal i containerne, der er beregnet til det.