Om afdelingen

Toilet i stueetagen

Går du med tanker om at etablere toilet i stueetagen?
Så ser her:
 

Her er endnu et eksempel på toilet i stueetagen.