Regler for råderet

Regler for råderet

Råderetsregler for Højstensgård

 

På ejendomskontoret findes et råderetskatalog over vores boliger, som efter forespørgsel kan udleveres og/eller sendes til beboerne.

 

Selvom råderetten nu er fri, skal man lige henvende sig på ejendomskontoret inden man går i gang med at ændre sin bolig indvendig. Der kan være bygningsmæssige ting der skal tages højde for, hvorfor der er udarbejdet et sæt vejledninger, som kan fås på ejendomskontoret.

Fri råderet betyder ikke, at arbejdet ikke skal være udført håndværksmæssigt korrekt. Det er stadig en forudsætning at udførte ændringer skal være udført håndværksmæssigt korrekt, samt at det skal være vedligeholdt ved en fraflytning fra lejemålet.


Råderetsregler for haver og terrasser

Kan ses ved at klikke på linket