Lukket p-plads

Lukket p-plads

Regler for parkering på det aflukkelige parkeringsareal v/ Vindebyvej

 

Med virkning fra 1. januar 2008 træder følgende regler i kraft og erstatter alle tidligere aftaler.

 

1. Parkeringsarealet er forbeholdt beboere i blokkene 1-3-4-5 og 6.
 
2. Kun beboere med eget indregistreret motorkøretøj, og som ikke samtidig er lejer af garage i afdelingen, kan komme i betragtning.
 
3. Mod betaling af depositum på kr. 100,00 kan der udleveres 1 stk. nøgle til den opsatte spærring, og hver husstand kan kun disponere over 1 parkeringsplads.
 
4. Forud for udlevering af nøgle skal der fremvises gældende registreringsattest. Samtidig skal der fremvises kvittering på lovpligtig forsikring.
 
5. Er ihændehaveren af en parkeringsplads ikke længere ejer af et indregistreret motorkøretøj som oplyst, skal nøglen straks afleveres til Ejendomskontoret og depositum bliver tilbagebetalt.
 
6. Henstilling af ikke-indregistrerede motorkøretøjer er forbudt.
 
7. Ihændehaveren af en nøgle til P-pladsen, har ubetinget pligt til at låse afspærringen straks efter ind- og udkørsel.
 
8. De opmærkede parkeringsbåse skal respekteres.
 
9. Indehavere af nøgler har lov til at opsætte diskrete skilte ved en parkeringsplads med bilens registreringsnummer, men afdelingen kan ikke påtage sig at løse eventuelle tvistigheder brugerne imellem.
 
10. Overtrædelse af gældende regler vil medføre at nøglen vil blive inddraget.
 
11. Såfremt en lejer mister den udleverede nøgle, vil afdelingen kunne kræve erstatning for de udgifter der måtte komme i forbindelse med omlægning af låsecylinderen.  Det samme gør sig gældende såfremt nøglen ikke afleveres ved fraflytning eller returneres på ejendomskontorets forlangende.
 
Alle henvendelser vedr. parkeringspladser sker til Ejendomskontoret.