Garage

Garage


Klik på kortet for at se en større udgave.

 

Udlejningsregler for garager 
Nedenstående regler er vedtaget af Afdelingsbestyrelsen i 1994.

1. Afdelingens garager kan kun lejes af beboere i HØJSTENSGÅRD, 
som er ejer af privat, indregistreret motorkøretøj.

2. Der kan kun lejes 1 garage pr. husstand.

3. Garagerne må kun benyttes af lejeren til det angivne formål, og må således ikke fremlejes eller udlånes til tredje person.

4. Garagerne må ikke alene anvendes til opmagasinering af f.eks. havemøbler, haveredskaber, bohave o.l. som bevirker, at der ikke er plads til bilen.

5. Garagelejerne kan ikke samtidig disponere over en nøgle til den aflukkelige parkeringsplads ved Vindebyvej og kan heller ikke disponere over en af  afdelingens øvrige parkeringspladser til natparkering.

6. Såvel bil som andre effekter i garagerne henstår for lejerens eget ansvar.

7. Lejere af garager skal selv sørge for låse og nøgler.

8. Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren.

9. Er lejeren ikke længere i besiddelse af indregistreret motorkøretøj, skal lejemålet omgående opsiges og garagen skal være ryddet senest 1 måned efter at opsigelsen har fundet sted.

10. Lejerne af garager har pligt til at give en repræsentant for udlejeren adgang til garagerne efter forudgående meddelelse.

11. Lejemålet kan på skriftlig foranledning forlanges bekræftet 1 gang årligt.

12. Da garager ikke er omfattet af samme bestemmelser for opsigelse, som gælder almindelige lejligheder, kan boligforeningen opsige de lejere, som ikke følger de fastsatte udlejningsregler.
Opsigelse for garager er 1 måned pr. den første i en måned.

13. PARKERING I GARAGEOMRÅDERNE ER FORBUDT.


Henvendelser vedrørende notering på venteliste m.m. sker til:
Ejendomskontoret Højstensgård
Tvedvangen 47, 2730 Herlev
Tlf. 44 94 59 68

 

Regler for lukket p-plads ved Fakta