Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgaver

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Afdelingsbestyrelsen holder møde efter behov, men mindst en gang hver anden måned. Der er altid en forudsendt dagsorden, så man kan være forberedt til mødet.
På mødet er der bl.a. informationer fra driftschef, fra ejendomskontor, fra formand og fra de af afdelingsbestyrelsen nedsatte udvalg ( legepladsudv., teknisk udv., beboerarrangementer, m.m.)

Sager til beslutning tages ligeledes op på møderne, ligesom en gennemgang af de konti som afdelingsbestyrelsen har ansvar for.
Afdelingsbestyrelsen har pligt til at sørge for, at afdelingen fremtræder i den orden og pasningstilstand, som beboerne har vedtaget på de årlige afdelingsmøder, herunder også at de råderetsregler der er vedtaget på beboermødet bliver fulgt.

En gang om året går vi på "afdelingsgennemgang" med en ejendomsmester og driftschef. Derved får vi et godt overblik over tilstanden i hele området.
Afdelingsbestyrelsen er også ansvarlig for afdelingens fælleslokaler f.eks. vaskeri og selskabslokale m.m. bl.a. regler for udlejning, samt anvendelse af selskabslokalet til beboeraktiviteter, herunder vores årlige tilbagevendende fastelavns- og julearrangementer. Der holdes også loppemarked når der er behov for det.

Vi har i afdelingsbestyrelsen den målsætning at vi skal holde udgifterne nede, samtidig med at vi har en spændende vedligeholdt boligafdeling - forhåbentlig til alles tilfredshed.
 

Husk at du altid kan læse referater fra bestyrelsesmøder og finde de gældende dokumenter og reglementer på MitKAB samt i beboerappen Mig og Min Bolig.